IFS Food certifikát bezpečnosti a kvality potravin

bardog_ifs_food_dogee_sk 

bardog_certifikat_ifs_dogee_sk

Certifikácia IFS slúži na kontrolu bezpečnosti a kvality potravín. Norma zahŕňa všetky stupne výroby a spracovania poľnohospodárskej produkcie. Prísne podmienky týchto noriem sú kontrolované a vyhodnocované podľa kľúčových kritérií pri monitorovaní celého priebehu výroby. Norma IFS novo zahŕňa aj značenie alergénov a zložiek GMO. Splnenie noriem IFS požadujú niektoré obchodné reťazce pre svojich dodávateľov.

bardog_symbol_dogee_sk