INFORMÁCIE O NÁKUPE

Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavné chyby. Ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru. 

Objednávky prijímame denne počas pracovnej doby. Objednávať môžete týmito spôsobmi: 

1. v elektronickom obchode
e-shop www.dogee.sk

2. telefonicky na číslách
+421 949 287 165
+421 948 225 611

3. e-mailom
info@dogee.sk

Prijímané spôsoby platby:
      
1. bankovým prevodom - platba vopred

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 4026886290/7500
IBAN: SK2675000000004026886290
BIC (SWIFT): CEKOSKBX
      
2. platba dobierkou prepravcovi - pri prevzatí tovaru (preprava predávajúceho) 
 
Prijatie ponuky s dodatkom alebo odchýlkou ​​nie je prijatím ponuky. Potvrdenie obsahu zmluvy uzavretej v inej ako písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne dohodnutého obsahu zmluvy, nemá právne účinky. Prevzatie nevyžiadaného plnenie zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky. Fotografie uvedené na stránkach obchodu odpovedajú predávanému tovaru.

Ke stažení:

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

REKLAMACNY PROTOKOL

REKLAMAČNÝ PORIADOK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY DOGEE.SK