Aujeszkyho choroba (Vírus ACH)

Aujeszkyho choroba (ACH)

Preto že doposiaľ nie je k dispozícií spoľahlivá vakcína proti (ACH), mali by všetci psovodi dodržiavať isté zásady, ktoré zníži riziko nákazy psov.

Tieto zásady sú:

 • Nekŕmte psi surovým mäsom z čiernej zvery, napr.: diviak lesný
 • Nekŕmte psi tepelne neopracovanými výrobkami zo zveriny
 • Nedávajte žiaden odpad zo zvere na miesto vnadenia pre lov ďalšej zvere
 • Všetky vnútornosti sa musia po opracovaní zvere hlboko zakopať
 • Topánky po práci s čistením zvere(práca zo surovým mäsom) dobre očistiť
 • Nepúšťať psi na miesto kde sa zver čistila(pracovalo so surovým mäsom)
 • Všetky psi čo dopadli divokú zver, ktorá bola strelená počas lovu by mali byť čo v najrýchlejšom čase odtrhnutý od tejto zvery, aby sa nákaze (ACH) a jej šírenie ďalej obmedzilo čo najviac

Vírus ACH je veľmi húževnatý a odolný

 • Vo zverine dokáže prežiť počas 36 dní a pri teplotách až do -18 °C
 • Mäso zo zveriny, ktorá bola na ložená do konzervačnej soli, dokáže prežiť až 20 dní
 • V rozkladajúcom sa mäse prežíva tento vírus až 12 týždňov
 • Len zranie zveriny tento vírus vôbec nezničí

U psov, po nažraní mäsom infikovaného vírusom ACH, trvá približne 3 dni kým sa objavia prvé príznaky ochorenia. Pes prestáva žrať, opakovane zvracia, dusí sa. Na viac silno slintá, sliny mu visia na perách.

Behom niekoľkých ďalších hodinách je pes apatický, alebo naopak veľmi nekľudný, stále pobehuje sem a tam, keď si ľahne ihneď vstáva. Chôdza je neistá a nekontrolovateľná.  Výraz vo tvári psa "zmetený", telesná teplota sa začne pohybovať  kolo 41°C. Neskôr nastupuje intenzívne svrbenie, zvyčajne na jednom mieste tela, prevažne na uchu alebo nosu. Miesto svrbenia je rozškrabané až do krvi. Reakcie psov sú rôzne, kňučia, štekajú, môžu byť agresívny. Skoro po vypuknutí ochorenia psi ťažko dýchajú, nedokážu sa postaviť a často odpadávajú do bezvedomia, následne do 48 hodín umierajú.

Žiadna pomoc NEEXISTUJE.           

podľa časopisu DIZ 9/2010            pripravil Petr Ziegrosser