Cukrovka u psov 02/2022

Cukrovka u psa a pridružené ochorenia

Cukrovka – diabetes mellitus je porucha látkovej premeny vyvolaná deficitom inzulínu alebo zníženou citlivosťou tkanív voči inzulínu. Je charakterizovaná viacerými poruchami metabolizmu, ale aj poruchou v premene bielkovín, tukov a poruchami rovnováhy elektrolytov. Diabetes delíme  na primárne formy a sekundárny vznik cukrovky.

Primárne formy rozdeľujeme na:

  • Diabetes mellitus typu I. = na inzulíne závislý – z nedostatku inzulínu  
  • Diabetes mellitus typu II. = na inzulíne nezávislý

Primárnym vznikom cukrovky je v dôsledku deštrukcie a znižovania β-buniek Lagerhansových ostrovčekov, napríklad pri autoimunitných procesoch, pankreatitídach a degeneratívnych procesoch pankreasu.

Sekundárna forma cukrovky vzniká pri nadprodukcií hormónov s diabetogénnym účinkom (napríklad rastový hormón a glukokortikoidy) či podávaním liekov a pri obezite.

 

Čo je inzulín?

Inzulín je anabolický hormón, ktorý stimuluje syntézu glykogénu, proteínov, podporuje rast buniek a ich delenie a naopak tlmí rozklad glykogénu a lipidov. Taktiež podporuje transportný mechanizmus, ktorým je glukóza prenášaná do buniek a stimuluje glykolýzu a tlmí uvoľňovanie glukózy z pečeňových buniek. Význam inzulínu spočíva v tom, že zabezpečuje prechod glukózy z telových tekutín do tkanív a buniek a zabraňuje tvorbe glukózy z bielkovín a tukov. Bez neho organizmus psov nie je schopný využiť glukózu a ako zdroj energie sa vo zvýšenej miere spaľujú tuky a bielkoviny. Keďže pri vzniku tohto ochorenia sa uplatňuje aj vplyv iných žliaz s vnútornou sekréciou, považujeme túto chorobnú jednotku za poruchu celého organizmu psa.

Ako vzniká Diabetes Mellitus?

Toto ochorenie vzniká pri poruche buniek v podžalúdkovej žľaze - pankrease, ak nevytvárajú dostatočné alebo žiadne množstvo inzulínu. Pri nedostatku inzulínu organizmus psa nevyužíva glukózu ako zdroj energie, a tak hladina glukózy v krvi stúpa a po dosiahnutí určitej koncentrácie sa vylučuje močom. Tým dochádza k tomu, že následkom toho pes hladuje a je neustále smädný. Zvýšenie hladiny glukózy v krvi nad fyziologickú hranicu sa označuje ako hyperglykémia, naopak zníženie pod túto hranicu hypoglykémia. Nález hyperglykémie je jedným z najdôležitejších diagnostických kritérií.

Príznaky Diabetes Mellitus

Cukrovka má tri štádia. Pri prvom štádiu si majiteľ vôbec nemusí všimnúť nejaké príznaky tohto ochorenia. Ak ochorenie prejde do druhého štádia, majiteľ môže pozorovať u psa väčšiu únavu, chudnutie, malátnosť a celkovú slabosť, neustály pocit smädu a tým vyvolané nadmerné pitie vody čo vedie k častému močeniu. V treťom štádiu už dochádza k poruchám organizmu ako napríklad poškodeniu drobných ciev, zmeny na očiach ako napríklad zápal rohovky, či úplná strata zraku. Ďalej napríklad zmeny a poruchy funkcie obličiek a pečene ale taktiež aj ďalších orgánov. Pri cukrovke musíme myslieť na to, že nie je ustáleným stavom ale premenlivým, ktorý podlieha rôznym vnútorným a vonkajším vplyvom. To znamená, že opísané príznaky nemusia byť vždy prítomné.

Ako prebieha diagnostika?

Na určenie presnej diagnózy musíme so psom navštíviť veterinárneho lekára, ktorý na základe laboratórneho stanovenia obsahu glukózy v krvi a moči a opísaných príznakov u psa, potvrdí alebo vyvráti diagnózu.

Predispozícia ochorenia Diabetes Mellitus?

Čo sa týka plemien psov, najvyšší výskyt cukrovky bol zaznamenaný u jazvečíkov, drsnosrstých teriérov, pudlov a španielov. Ochorenie sa vyskytuje prevažne u malých plemien psov, veľké a stredné plemená ochorejú pomerne vzácne, avšak výnimku tvoria nemecké ovčiaky. Podľa ďalšej veterinárnej štúdie takmer 90% pacientov s cukrovkou tvoria sučky vo veku medzi 5. - 11. rokom života.

Aká je liečba?

Liečba primárne spočíva v úprave kŕmnej dávky tak, že sa obmedzí množstvo sacharidov (cukrov) v potrave, zvýši sa obsah tukov, nie však bielkovín. V prípade, že pes nie je kŕmený granulovaným krmivom, ktoré plnohodnotne zabezpečujú dostatok vitamínov, je potrebné im zabezpečiť dostatok vitamínov vo forme zeleniny a kvasníc. Najlepšie je zaradenie vitamínových preparátov. Ťažšie formy cukrovky rieši veterinár úpravou hladiny glukózy aplikáciou inzulínu. V súčasnosti sú k dispozícií taktiež inzulínové prípravky s dlhodobým účinkom. K liečbe cukrovky psov patrí aj pravidelný denný pohyb.