Otlaky u domáceho zajačika – Pododermatitída 04/2024

Otlaky u domácich králikov môžu vznikať z niekoľkých dôvodov. Jedným z hlavných faktorov je tlak na určitú časť tela, ktorý môže byť spôsobený nedostatočnou starostlivosťou o jeho prostredí alebo zdravotnými problémami.

Nedostatočná podstielka: ak je klietka zajačika vybavená nevhodnou podstielkou (napr. tvrdým materiálom alebo mokrou podstielkou), môže to viesť k tlaku na citlivé časti tela a vzniku otlakov.

Nedostatočná pohyblivosť: králiky potrebujú dostatok priestoru na pohyb. Ak sú držaní v malej klietke alebo nemajú možnosť dostatočne sa pohybovať, môže to viesť k tlaku na určité časti tela, najmä na nohy.

Nedostatočná starostlivosť o pazúriky: pazúriky králikov môžu rásť a potrebujú pravidelnú údržbu. Pokiaľ nie sú pazúriky správne ošetrené a sú príliš dlhé, môžu spôsobiť problémy s chôdzou a vytvárať tlak na vankúšiky labiek.

Zdravotné problémy: niektoré ochorenia, ako sú artritída alebo podobné stavby kĺbov, môžu spôsobiť, že králiček nedokáže normálne stať alebo sa pohybovať, čo môže viesť k tlaku na určité časti tela a vzniku otlakov.

Je dôležité zabezpečiť, aby mali zajačikovia dostatočne veľký a vhodne vybavený priestor, správnu podstielku, pravidelnú starostlivosť o pazúriky a v prípade akýchkoľvek zdravotných ťažkostí zaistiť vhodnú veterinárnu starostlivosť.

Otlaky sa najčastejšie objavujú na päte, kde postupne dochádza k strate ochlpenia, odrenia a otlačenia kože a vzniku červených mozoľov. Tie môžu aj krvácať, môže dôjsť k infekcii a pokiaľ sa včas neodstránia príčiny a prípadná infekcia nelieči, môžu byť napadnuté aj šľachy a kosti. Také stavy bývajú pre králiky veľmi bolestivé.

V liečbe otlakov ide teda primárne o odstránenie príčiny ich vzniku. Nie len o mazaní všemožnými masťami ;-)