Príčiny hyperaktivného chovania psov 2. diel

Psi zo zvýšenou hladinou vzrušenia, ale nie sú v každom prípade hyperaktívny...

Také stresové situácie sú totiž normálne – pokiaľ sa po nich opäť obnoví kľud. Ak je stresová reakcia príliš silná, alebo chýba fáza kľudu, potom sa to vymkne kontrole...

  1. Ak sú tieto trvalé alebo opakované spúšťače stresu pre psa príjemné, môže vzniknúť trvalo zvýšená hladina vzrušenia. Psi môžu prejavovať symptómy hyperaktivity.
  2. Ak sú pre psa tieto spúšťače stresu nepríjemné a trvajú dlhšiu dobu alebo sa často opakujú, tak psovi značne zaťažujú telo aj mozog. Pri tejto záťaži môžu časom vzniknúť choroby a zmeny v povahe.

    Hyperaktivita tak môže byť následkom silnej alebo stresovej reakcie. To platí obzvlášť v prípade, že spúšťače stresu boli nielen nepríjemné, ale navyše naháňali psovi strach. V psovi je potom trvalo aktivovaná potreba v prípade núdze utiecť, bojovať alebo vypúšťať paru divokou hrou. Následky takéhoto nepríjemného stresu môžeme poznať aj na sebe z vlastných skúseností, kedy sme nervózny, podráždený a nepokojný.

 

                            Stres môže byť spúšťačom hyperaktivity !

 

Súčasne je dobré si uvedomiť, že stresovaní psi nie sú vždy vystavený nadmerným záťažovým zážitkom. Niekedy sú proste psi na stres nadmerne citlivý. To v podstate platí pre všetky hyperaktívne psíky, nech už je príčina akákoľvek, tak sú veľmi citlivý na podráždenie a to má automaticky za následok zvýšenú hladinu vzrušenia. Takto môže vzniknúť bludný kruh, kde zvýšená citlivosť na podráždenie, má za následok zvýšenú hladinu vzrušenia, ktorá zasa zvýši citlivosť na podráždenie.

Hyperaktivita má za následok stres. Stres teda môže byť príčinou aj následkom hyperaktivity.

 

Pokiaľ pes prejavuje hyperaktívne symptómy, mali by sme si všímať jeho hladiny vzrušenia a snažiť sa ju zredukovať. K tomu nám pomôže zistenie zdrojov stresu u psa a následne ich môžeme obmedziť.

Zvládnutie hladiny stresu je veľmi dôležitou súčasťou terapie hyperaktivity. Keďže spolu stres a hyperaktivita úzko súvisia, je dôležité vyhľadať dobrého inštruktora, ktorý rozumie problematike stresu.

6-steps-to-managing-a-dogs-over-excitement