Akútna trauma - stresové a úzkostné stavy

Do tejto diagnostickej kategórie patria psíci, ktorí si v minulosti prešli nejakou zlou skúsenosťou. Túto skúsenosť môžu mať aj psíci, ktoré majú majitelia odmalička. Traumatické stavy môže zviera prežiť napríklad aj pri pôrode, odchove pri fene, odstave alebo počas svojho života. Väčšina psíkov, ktorí sú z útulku alebo vyšli z nevhodných podmienok, prežili v živote traumu.

Čo to trauma vlastne je?

Zjednodušene je to reakcia organizmu na podnet alebo situáciu, ktorú vníma ako život ohrozujúcu. Podnet môže byť fyzický aj psychický. Čo si pod touto poučkou predstaviť?

My ľudia prežívame traumu napríklad pri úmrtí blízkej osoby, strate zamestnania, dopravnej nehode, ak vidíme napríklad násilie, keď je na nás násilie praktizované a mnoho ďalšieho. Zvieratá toto vnímajú oveľa zložitejšie. Nevedia si vysvetliť, prečo ich opustil ich milovaný človek, ktorý je pre nich všetkým. Nerozumie tomu, prečo sú trestaní. A niekedy nerozumie napríklad aj len tomu, prečo musia byť obliekaní, prečo chodia k psej kaderníčke alebo k veterinárovi a pod.

Traumatický stav je zvieraťom aktuálne prežívaný stav, ktorý je teraz a tu. Typicky býva vyvolaný fyzickým násilím, ale nielen tým.

U citlivých jedincov ho môže vyvolať napríklad aj nepochopenie alebo nenaučená manipulácia, ako napríklad strihanie pazúrikov, obliekanie do oblečku, strihanie v salóne či veterinárne ošetrenie.

Pokiaľ je zviera podobným situáciám vystavované častejšie a dlhodobejšie, napríklad zlým prístupom majiteľa, môže dôjsť k rozvoju ďalších porúch.

Posttraumatický stav vzniká až s odstupom od vzniku traumy, v priebehu týždňov až mesiacov po prežitej udalosti a môže vyústiť do úzkosti či depresie zvieraťa.

Dôsledkom toho môže mať psík zníženú schopnosť adaptácie na zmeny, obranné agresívne prejavy, nie je schopný sústrediť sa na učenie a môže mať obmedzenú schopnosť komunikácie.

Ako sa v takom stave chová a prejavuje zviera? Čo pozorujeme my ľudia?

Môžeme pozorovať dva extrémne protipóly možného správania.

  • v rámci jedného roztržitosť, nesústredenosť, excitáciu, hyperaktivitu, poruchu učenia, poruchu vyhodnocovania podnetov a zbrklosť,
  • druhou skupinou prejavov sú napríklad uzavretosť, skľúčenosť, depresia, neschopnosť akéhokoľvek prirodzeného prejavu, neschopnosť sa čokoľvek naučiť, apatia.

Zviera môže mať široko roztvorené viečka s vyvaleným okom, viditeľné bielko, napnuté alebo stiahnuté svaly čela. Má potrebu všetko sledovať z dôvodu svojho bezpečia.

Možno pozorovať nadmernú potrebu kontroly prostredia, úľavové reakcie na podnety, neschopnosť odpočinku, poruchy spánku, poruchy príjmu potravy, odmietanie potravy v stresovej situácii, poruchu dychu (plytký, krátky dych – neschopnosť dlhého dychu do brucha), zvýšenú citlivosť na vonkajšie podnety (teplo , chlad, svetlo, tma, hluk), slinenie, kálenie, močenie, rôzne zvukové prejavy či agresívne obranné reakcie.

Čo s tým? Ako môžeme zvieraťu uľaviť?

Keďže tento stav býva často sprevádzaný úzkostnou poruchou, poruchou vyhodnocovania podnetu a zníženou schopnosťou adaptácie na zmenu či poruchou sústredenia, je náprava časovo náročnejšia. „Vyriešenie“ traumy za pomoci prírodných látok trvá zhruba dva mesiace.

Počas tejto doby je potrebné vtierať alebo inhalovať zmes pri traumáte a stresovej záťaži. LÁSKA 54 je olej na vtieranie do srsti a kože. Táto receptúra vznikla za pomoci stovky zvierat, ktoré týmto stavom prešli v minulosti a podstúpili individuálne riešenie metódou zoofarmakognózie.

Možno tiež aplikovať prípravok LÁSKA 52 Viola odorata, ten je ale skôr diagnostický ako terapeutický a uľavuje skôr len vo chvíli podávania. Avšak úľavu môže poskytnúť značnú.

Ako vhodnú podporu možno využiť prípravky LÁSKA D02 Ruža hydrosol a LÁSKA D04 Nevädza hydrosol.