Psychika a správanie psa

Pri zisťovaní, čo psa trápi, aký je jeho skutočný psychický problém, je dobré pamätať na niekoľko všeobecne platných pravidiel.

  • zviera má obmedzené komunikačné zručnosti, ktoré sú priamo závislé od jeho stavu a skúseností. Napríklad psík, ktorý bol v minulosti trestaný za vrčanie pred uhryznutím, postupom času prestane vrčať a bude rovno hrýzť.
  • vždy je dobré hľadieť na psa ako na celok a nevenovať sa iba jednému prejavu. Psie reč je komplexný a celistvý proces, je dobré pamätať, že všetko so všetkým súvisí.
  • každý popísaný prejav môže byť rôzne intenzívny. Môže sa jednať o jednotlivý prejav alebo kombináciu niekoľkých prejavov zároveň. Čím závažnejší je stav, tým viac symptomatických prejavov je možné pozorovať.
  • pokiaľ ste psa nenaučili, ako sa má správať, čo má robiť, nemožno hovoriť o psychickom probléme psa.
  • nezabúdajte, že vždy existuje možnosť, že dané správanie je spôsobené bolesťou alebo zdravotnou nepohodou. Pokiaľ máte toto podozrenie, je na mieste navštíviť veterinárneho lekára.
  • je dôležité zaradiť problém vášho psa do správnej diagnostickej kategórie. Zároveň je ale dobré si uvedomiť, že prejavy si môžu byť podobné a nájdete ich teda aj pri inom psychickom probléme. 

Pamätajte tiež na to, že prírodné látky a iné prostriedky na riešenie psychických porúch u psov, tvoria zhruba tretinu všetkej práce. Ďalšie dve tretiny na úľavu a nápravu musíte spoločne zvládnuť vy a váš pes. Je dobré mať na tejto ceste okolo seba konzultantov a pomocníkov, ako sú napríklad fyzioterapeut, tréner, veterinár alebo skúsený a znalý chovateľ. Len spoločnou cestou môžeme dôjsť k požadovanému výsledku.