Kryptorchizmus u psov

Čo je to kryptochizmus?

Kryptochizmus je lekársky názov odvodený z latinských slov kryptos (skrytý) a orchis (semenník). Označuje nezostúpenie jedného alebo oboch semenníkov do miešku. Vyskytuje sa v rôznej miere u všetkých cicavcov, vrátane psíkov...

Semenníky sa u psov samčieho pohlavia vyvíjajú v brušnej dutine a až po ich narodení začína postup zostupovania semenníkov cez slabinový (inguinálny ) kanál do miešku. Tento proces by mal byť ukončený asi vo veku 14 dní psíka.


Obdobie, odkedy sa môže vyhmatať semenník, sa u jednotlivých plemien mierne líši. Pri hmataní semenníkov u šteniatka treba byť citlivý a opatrný. Občas sa stane, že semenník ešte nie je v miešku, ale v slabine, no najneskôr vo veku dvoch mesiacov, kedy odchádza šteniatko od chovateľa, by mali byť oba semenníky v miešku. Správny chovateľ vám o tom povie, upozorní a v prípade potreby aj pomôže.  Abnormalitou od fyziologického stavu je zadržanie jedného ( jednostranný kryptochizmus ) alebo oboch ( obojstranný kryptochizmus ), alebo dokonca môže dôjsť k úplnému nevyvinutiu.

Jednostranný kryptochid, nie je úplne neplodný jedinec, čiže nie je úplne sterilný, zato obojstranný kriptochid je úplne sterilný.
Kryptochizmus je ochorenie, ktoré je vysokým stupňom dedičnosti. Len malé percento má iný vplyv.

Pre správny a zdravý vývin je dôležitá teplota, preto nie je vhodné šteniatka prehrievať, napríklad na vyhrievacích podložkách. Optimálna teplota by mala byť v miešku o pár stupňov nižšia ako teplota tela. V prípade, že semenníky nezostúpia a vplyvom vyššej teploty nastáva degeneratívny proces.

Ďalším a hlavne najhorším ochorením, je riziko nádorov. Tieto problémy prichádzajú postupne s vekom psíka. Nikdy to netreba zanedbať a vždy všetko včas prekonzultovať s veterinárom. Okrem nádorového  ochorenia môže pri nezostúpených semenníkov hroziť aj torzia semenovodu, ktorá sa prejavuje silnou a bolesťou brucha. Nádor je v podstate také neriadené zmnoženie buniek.

Nádorové bunky môžeme rozdeliť na dve skupiny – zhubné (melígne) a nezhubné (benígne). Benígne bunky nevytvárajú metastázy, zatiaľ čo melígne bunky áno. Tieto zhubné metastázy nemusia byť zo začiatku vôbec vidieť voľným okom.

Polovičný teda jednovaječný kryptochid nesmie byť ďalej použitý v chove, pretože toto ochorenie prenesie na ďalšie generácie. Kryprochizmus je dedičný! Takýto jedinec by nemal byť nikdy použitý v chove, dbať by na to mal každý správny chovateľ. Rovnako by Vás mal chovateľ informovať pri predaji psíka na všetky možné riziká, ktoré sú s týmto spojené.

Liečenie a riešenie problému s kryptochyzmom, záleží od konkrétneho jedinca. Zo zdravotného hľadiska sú dve metódy, ktorými sa dá zdravotný stav psíka riešiť. Prvý spôsob je hormonálna liečba ktorá podporuje zostúpenie semenníkov spojená s masážou. Toto je vhodné a účinné do veku 4 mesiacov psíka. Druhý spôsob je chirurgický zákrok, ktorý sa robí najneskôr do 4 rokov psíka.

Kryptochizmus je problematika, s ktorou sa chovatelia stýkajú už celé desaťročia. V minulosti a aj teraz by to mal byť sledovaný parameter v chove, nemal by byť zanedbávaný už len kvôli problémom, ktoré môže spôsobovať.