Prechladnutie u mačky 01/2022

Rovnako ako u ľudí aj u mačiek môže dôjsť k prechladnutiu. Avšak u mačiek je prechladnutie oveľa závažnejšie než u ľudí. Prečo je teda dôležitá správna diagnostika a liečba?

Čo môže spôsobiť prechladnutie?
- baktérie (napr. MYKOPLAZMY – u imunosupresívnych ľudí môže dôjsť ku nakazeniu od mačky, CHLAMÝDIE – v ojedinelých prípadoch môže dôjsť u ľudí ku konjuktivitíde, teda zápalu spojiviek)

- vírusy (napr. HERPESVÍRUS – mačky ostávajú celoživotnými latentnými nosičmi vírusu)

Veterinárna diagnostika

Za štandardnú metódu je považovaný PCR test pre dôkaz pôvodcov respiračného ochorenia. Vhodný materiál vzorky pre dôkaz vírusových ochorení, mykoplaziem a chlamýdií sú stery zo spojovky, ústnej dutiny, prípadne z nosohltana.
Vo všeobecnosti považujeme PCR za štandardnú metódu pre dôkaz pôvodcov komplexu rinotracheitídy mačiek. Vhodným materiálom vzorky pre dôkaz vírusových infekcií, mykoplaziem a chlamýdií sú stery zo spojovky, ústnej dutiny, a/alebo faryngu. Výtery očí je potrebné robiť PRED aplikáciou fluoresceínu alebo bengálskej červene. Nakoľko sa chlamýdie rozmnožujú obligátne intracelulárne, nedajú sa rutinnými bakteriologickými metódami dokázať. Infekcie Bordetella bronchiseptica pozorujeme zriedkavo, rýchlejší a senzitívnejší je dôkaz pomocou PCR. Keďže je častý výskyt bakteriálnych sprievodných infekcií, mal by sa, zvlášť v prípadoch postihnutia očí a chronických

Aké príznaky môžeme pozorovať?
Príznakmi pri nádche spôsobenej baktériami sú sekrét z nosu, zvýšená teplota, kýchanie, únava, nechutenstvo, slzenie očí. Nádcha spôsobená vírusmi je oveľa závažnejšia a prejavuje sa vysokou horúčkou, hnisavým sekrétom z nosu a vredmi v ústnej dutina a okolo očí, nechutenstvo, ktoré môže prejsť až do anorexie, apatia, zhoršená pohyblivosť.

Prevencia prechladnutia
Základom je poskytovať mačke kvalitnú a vyváženú stravu, taktiež je dôležité sa starať aj o imunitu mačky. Nesmieme zabudnúť aj na environmentálne vplyvy – mačku zbytočne nevystavujeme prievanu a chladu.

Okrem týchto základných podmienok, je vhodné nechať mačku nechať zaočkovať u veterinárneho lekára a dodržiavať pravidelnosť očkovania.